RECAP BOOK: CHÚNG TA RỒI SẼ HẠNH PHÚC THEO NHỮNG CÁCH KHÁC NHAU - THẢO THẢO

Quyển sách: "Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau" của tác giả Thảo Thảo được recap bởi bạn Như Ý đến từ Shasu Group.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: CHỌN ĐÚNG NGƯỜI - GEOFF SMART - RANDY STREET

Quyển sách: "Chọn Đúng Người" của tác giả Geoff Smart - Randy Street được recap bởi anh John Thông đến từ team Recruitment Consultant HR Strategy, Shasu Group.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ - DONNA M.GENNET.

Quyển sách: "Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả" của tác giả Donna M.Gennet được recap bởi chị Victoria Sang Nguyen đến từ Shasu Group.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: PHÉP MÀU ĐỂ TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH - NHAN HÚC HUÂN

Quyển sách: "Phép Màu Để Trở Thành Chính Mình" được recap bởi anh Henry Viet Nguyen đến từ Shasu Group.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: KHÉO ĂN KHÉO NÓI SẼ CÓ ĐƯỢC THIÊN HẠ - TRÁC NHÃ

Quyển sách: "Khéo Ăn Khéo Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ" được recap bởi Hồng Minh đến từ Shasu Group. Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: MỘT ĐỜI NHƯ KẺ TÌM ĐƯỜNG - PHAN VĂN TRƯỜNG

Quyển sách: "Một Đời Như Kẻ Tìm Đường" được recap bởi Nguyễn Thúy. là TTS của Shasu Group. 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: QUẲNG GÁNH LO ĐI & VUI SỐNG - DALE CARNEGIE.

Quyển sách: QUẲNG GÁNH LO ĐI & VUI SỐNG - DALE CARNEGIE được recap bởi Minh Luân là TTS của Shasu Group.

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: DÁM DŨNG CẢM - FRANZISKA ISELI.

Quyển sách: DÁM DŨNG CẢM - FRANZISKA ISELI được recap bởi bạn Quỳnh Trân, TTS của Shasu Group. 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ - DONNA M. GENETT

Quyển sách: NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ - DONNA M. GENETT được recap bởi bạn Thanh Huyền TTS của Shasu Group. 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: NẺO VỀ CỦA Ý - THÍCH NHẤT HẠNH

Quyển sách: "Nẻo Về Của Ý" được recap bởi bạn Thúy Hiền, TTS của Shasu Group. 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI - ANDREW MATTHEWS

Quyển sách: ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI - ANDREW MATTHEWS được recap bởi bạn Kha TTS của Shasu Group. Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: ĐỜI NGẮN ĐỪNG NGỦ DÀI - ROBIN SHARMA

Quyển sách: ĐỜI NGẮN ĐỪNG NGỦ DÀI - ROBIN SHARMA được recap bởi bạn Khôi TTS của Shasu Group. 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: GIẤC MỘNG LỚN - BOB GOFF

Quyển sách: GIẤC MỘNG LỚN - BOB GOFF được recap bởi bạn Đại TTS của Shasu Group. Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: TỰ GIẢI MÃ BẢN THÂN - JUSTIN NGUYENHONG

Quyển sách: TỰ GIẢI MÃ BẢN THÂN - JUSTIN NGUYENHONG được recap bởi bạn Ngọc TTS của Shasu Group. Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: MÓN QUÀ CỦA SỰ KHÔNG HOÀN HẢO - BRÉNE BROWN

Quyển sách: MÓN QUÀ CỦA SỰ KHÔNG HOÀN HẢO - BRÉNE BROWN được recap bởi bạn Thái của Shasu Group. Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI - JIM COLLINS

Quyển sách: TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI - JIM COLLINS được recap bởi bạn Sang TTS của Shasu Group. Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ - DONNA M. GENETT

Quyển sách: NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ - Donna M. Genett được recap bởi bạn Lâm TTS của Shasu Group. Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay

RECAP BOOK: 3 NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI "Robin Sharma"

Quyển sách "3 NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI " được recap bởi bạn Khang TTS của Shasu Group. 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: HIỂU VỀ TRÁI TIM "MINH NIỆM"

Quyển sách "HIỂU VỀ TRÁI TIM " được recap bởi bạn Phương TTS của Shasu Group. 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

Teacher: Alena Ngọc

RECAP BOOK: HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG "Baird T Spalding"

Quyển sách "HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG " được recap bởi bạn Ngọc Anh TTS của Shasu Group. 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay

RECAP BOOK: MỘT CUỘC SỐNG “Ron Powers”

Quyển sách "MỘT CUỘC SỐNG " được recap bởi bạn Ngọc Trâm TTS của Shasu Group. 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay

RECAP BOOK: KỲ TÍCH LÀ TÊN GỌI KHÁC CỦA NỖ LỰC “Trinh Nguyễn”

Quyển sách "KỲ TÍCH LÀ TÊN GỌI KHÁC CỦA NỖ LỰC " được recap bởi bạn Thùy Trang TTS của Shasu Group. 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay Anh chị em có thể chọn một quyển sách trong hơn 200 đầu sách của Tủ sách cộng đồng được Shasu Group trao tặng miễn phí https://bit.ly/Tusachcongdong 

RECAP BOOK: YES OR NO - NHỮNG QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC SỐNG “Spencer Johnson”

Quyển sách "YES OR NO - NHỮNG QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC SỐNG " được recap bởi Anh John Thông HR Strategy Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay

RECAP BOOK: NÓNG GIẬN LÀ BẢN NĂNG TĨNH LẶNG LÀ BẢN LĨNH - TỐNG MẶC

Quyển sách "NÓNG GIẬN LÀ BẢN NĂNG TĨNH LẶNG LÀ BẢN LĨNH" được recap bởi bạn Tâm My. 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay Anh chị em có thể chọn một quyển sách trong hơn 200 đầu sách của Tủ sách cộng đồng được Shasu Group trao tặng miễn phí https://bit.ly/Tusachcongdong

RECAP BOOK: CHINH PHỤC MỤC TIÊU ( PHẦN 2 ) - BRIAN TRACY

Quyển sách "CHINH PHỤC MỤC TIÊU ( PHẦN 2 )" được recap bởi Chị Thảo Nguyên - Nhân viên Marketing của Shasu Training Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay

RECAP BOOK: SỨC MẠNH CỦA SỰ TẬP TRUNG - Jack Canfield

Quyển sách "SỨC MẠNH CỦA SỰ TẬP TRUNG" được recap bởi Chị Helen Hồng Minh - Customer Service Officer của Shasu Training Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay

RECAP BOOK: 6 MẢNH GIẤY DIỆU KỲ - NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG

Quyển sách "6 MẢNH GIẤY DIỆU KỲ" được recap bởi chị Victoria Sang Nguyễn - Consultant của HR Strategy 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group. 

Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay.

RECAP BOOOK: Nhà giả kim_ Paulo Coelho

Quyển sách Nhà giả kim- Paulo Coelho được recap bởi anh Henry Viet Nguyen - Consultant của HR Strategy 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK: Bí mật của may mắn - Alex Rovira, Fernando Trias de Bes

Quyển sách Bí mật của may mắn được recap bởi chị Thảo - CEO của Shasu Training 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK: Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda

Quyển sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" được recap bởi chị Thanh Xuân - Nhân viên của HR Strategy. Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK: GIẬN- THẦY THÍCH NHẤT HẠNH

Quyển sách Giận được recap bởi anh Phạm Quốc Vũ - Nhân viên Marketing của Shasu Training 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK: CHUỖI THÓI QUEN - S. J. SCOTT

Quyển sách Chuỗi Thói Quen được recap bởi chị Lucia Sen Nguyễn - Founder của Tủ Sách Cộng Đồng Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK: WAIT, WHAT?: AND LIFE'S OTHER ESSENTIAL QUESTIONS - JAMES E.RYAN

Quyển sách WAIT, WHAT?: AND LIFE'S OTHER ESSENTIAL QUESTIONS - JAMES E.RYAN được recap bởi Hoàng Phúc - Recruitment Researcher của Shasu Training

RECAP BOOK: 22 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG MARKETING - AL RIES & JACK TROUT

Quyển sách 22 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG MARKETING - AL RIES & JACK TROUT được recap bởi Mr. John Thông, Recruitment Consultant HR Strategy của Shasu Training

RECAP BOOK: KỶ LUẬT KHÔNG CẦN TRỪNG PHẠT - DICK GROTE

Quyển sách KỶ LUẬT KHÔNG CẦN TRỪNG PHẠT - DICK GROTE được recap bởi Chị Kim Liên - Recruitment Researcher của Shasu Training Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK - ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN_ROGER FISHER − WILLIAM URY − BRUCE PATTON

Quyển sách ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN_ROGER FISHER − WILLIAM URY − BRUCE PATTON được recap bởi Chị Hồng Ngọc - Nhân viên Marketing của Shasu Training

RECAP BOOK - CÚ HÍCH - NUDGE

Quyển sách CÚ HÍCH - NUDGE được recap bởi Chị Helen Hồng Minh - Customer Service Officer của Shasu Training 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK - CHINH PHỤC MỤC TIÊU - BRIAN TRACY

Quyển sách CHINH PHỤC MỤC TIÊU - BRIAN TRACY được recap bởi Chị Kathy Nguyên - Customer Service Officer của Shasu Training Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.


RECAP BOOK - 7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT - STEPHEN R. COVEY

Quyển sách 7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT - STEPHEN R. COVEY được recap bởi Chị Thu Phương - Customer Service Officer của Shasu Training Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK - SỐNG CHO ĐIỀU Ý NGHĨA HƠN_NICK VUJICIC

Quyển sách Sống cho điều ý nghĩa hơn được recap bởi chị Rosie Duyên - Consultant của HR Strategy Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.


RECAP BOOK - HÀI HƯỚC MỘT CHÚT THẾ GIỚI SẼ KHÁC ĐI_LƯU CHẤN HỒNG

Quyển sách Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi được recap bởi anh Henry Viet Nguyen - Consultant của HR Strategy Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK - TƯ DUY CÁ MẬP - SUY NGHĨ CÁ VÀNG_JON GORDON

Quyển sách "Tư duy cá mập - Suy nghĩ cá vàng" được recap bởi chị Linh - Training Consultantcy Manager của Shasu Training. Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK - TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN - STEPHEN M R COVEY, REBECCA R MERRILL

Quyển sách Tốc độ của niềm tin được recap bởi chị Thảo - CEO của Shasu Training Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK: ĐỂ LỌT VÀO MẮT CHUYÊN GIA "SĂN ĐẦU NGƯỜI" - STEVEN PANG & ADRIAN TAN

Quyển sách Để lọt vào mắt chuyên gia "Săn đầu người" được recap bởi chị Victoria Sang Nguyễn - Consultant của HR Strategy Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK - DÁM ƯỚC MƠ - BIẾT THỰC HIỆN - JOHN C. MAXWELL

Quyển sách "Dám ước mơ - Biết thực hiện" được recap bởi chị Lucia Sen Nguyễn - Founder của Tủ Sách Cộng Đồng Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK - PHỤ NỮ LÃNH ĐẠO BẰNG YÊU THƯƠNG - DAVID DEVIN

Quyển sách Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương được recap bởi chị Lucia Sen Nguyễn - Founder của Tủ Sách Cộng Đồng Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

RECAP BOOK - TỪNG BƯỚC NỞ HOA SEN - THÍCH NHẤT HẠNH

Quyển sách Từng bước Sen nở được recap bởi chị Lucia Sen Nguyễn - Founder của Tủ Sách Cộng Đồng Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

Recap Book - PHÉP LẠ CỦA SỰ TỈNH THỨC - THÍCH NHẤT HẠNH

Quyển sách Phép lạ của sự tỉnh thức được recap bởi chị Lucia Sen Nguyễn - Founder của Tủ Sách Cộng Đồng Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

Recap Book - SỐNG NHƯ MỘT CÁI CÂY - OSAMU TANAKA

Quyển sách Sống như một cái cây được recap bởi chị Lucia Sen Nguyễn - Founder của Tủ Sách Cộng Đồng

Recap Book- MUỐN AN ĐƯỢC AN - THÍCH NHẤT HẠNH

Quyển sách Muốn an được an được recap bởi chị Lucia Sen Nguyễn - Founder của Tủ Sách Cộng Đồng 

Chào mừng ACE đến với nhóm Tủ Sách Cộng Đồng của Shasu Group.

 Một video recap sách của anh chị em gởi về cho Admin Happy Leader Community là anh chị em sẽ nhận miễn phí một quyển sách trao tay