1. BÀN VỀ LUẬT LAO ĐỘNG - Luật sư LÊ TRỌNG THÊM

Xử lý quyền lợi cho người lao động trước suy thoái kinh tế làm sao để không bị khởi kiện? 

🍀 Làm thế nào để Người lao động thấu hiểu và hỗ trợ công ty trong giai đoạn suy thoái; 

🍀 Các giải pháp pháp lý để tái cấu trúc & sắp xếp lại lao động; 

🍀 Quyền lợi người lao động được hưởng trong trường hợp phải dừng quan hệ lao động; 🍀 Các bài học rút ra từ thực tiễn và kinh nghiệm xử lý.